Roman Dai Densetsu No Yuusha No Densetsu Deutsche


Dai Densetsu no Yusha no Densetsu ist die Fortsetzung von Densetsu no Yusha no Densetsu und nimmt dort auf, wo er in Band 11 von Densetsu no Yusha no Densetsu aufgehort hat

Genre : Action , Adventure , Comedy , Drama , Fantasy , Shounen , ,

Author/Translator : Kagami Takaya

Country : Japan

Status : Ongoing

3 Latest Chapter Dai Densetsu no Yuusha no Densetsu


Not translated yet.